Tất cả danh mục

Trang chủ> Tin tức

Thông báo tắt máy

Thời gian: 2024-03-16 Lượt truy cập: 8

Để thực hiện tốt hơn công tác giáo dục, huấn luyện cảnh báo an toàn cho ngành pháo hoa, theo sự sắp xếp và triển khai thống nhất, tất cả các cơ sở sản xuất pháo hoa đều dừng sản xuất cấp độ 1.1-1, 1.1-2 từ 18h ngày 00/17 đến 0h ngày 00/22.

1

Trước đó: Đào tạo cho EN15947:2022

Kế tiếp : Đêm trình diễn

Danh mục nóng